BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > Yabancı Dil Eğitimi > ALMANCA SEVİYE A2


Bu Branşın Eğitim Süresi 160 saat‘tir.

Bu program kursiyerlere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda Almanca günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak kursiyerlerde, Almanca Seviye A-1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Hayat ve Olaylar, Deneyimler, Giyim ve Moda, Sağlık ve Beslenme, Doğa, Çevre ve Kurallar, Bilim, Sanat ve Teknoloji.

İstihdam Alanları: Almancada gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçlarını gidermeye imkan sağlayan programı başarı ile tamamlayan kursiyerler, edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.