BUSMEK  Ar-ge ve Rehberlik bölümü personeli, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA)  2011 yılı proje teklif çağrıları kapsamında planlanan bilgilendirme toplantılarında Proje yazma eğitimlerine katıldı.

 

Temel amacı kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olan BEBKA bu amaç doğrultusunda bilimsel yöntemlerle ve katılımcı bir anlayışla bölgesel önceliklerimizi belirleyen 2010-2013 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planını hazırlamıştır.  Bu bölge planı çerçevesinde proje finansman destekleri, eğitim ihtiyaçları, yatırım ve tanıtım imkânları açısından kalkınmaya yön verecek bir model oluşturulmuştur.

 

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurum olan BEBKA, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanarak 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile kurulmuştur.

Yayın Tarihi: 2 Kasım 2011 Saat: 11:35