BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > Dil Eğitimleri > ARAPCA


ARAPÇA

Arap dili, Sami dil ailesindendir. Yemen’de bulunan ve tarih itibariyle en eski yazılı metinlerin Arapça olması bize bu dilin ne kadar köklü bir dil olduğunu ispat ediyor. Sami dil ailesinden olan diğer Aramca, Kenanice, Keldanice, Süryanice, Asurca ölmesine rağmen Arap dili yaşamaya devam etmiştir. Araplar, edebiyatta, şiirde çok ileri seviyede idiler. Arapçayı ustalıkla kullanıyorlardı. Kâbe duvarlarına astıkları şiirler hala meşhurdur.

Konu başlıkları:

  • Harflerin tanıtılması ve yazılması
  • Harekelemeler, harflerin kelimedeki durumu
  • Cezm, şedde, med harfleri, şemsi-kameri harfler
  • İsm-i işaretler, zamirler
  • Marife-nekra, isim ve sıfat tamlamaları
  • İsm-i fail, ism-i mefuller, cemiler
  • Gün, ay ve saatler.

Ders saati: 120 saat

Seviye: A1 , A2