BUSMEK  Ar-ge ve Rehberlik bölümü personeli  “ Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecince
Etkinliklerle Bursa “ konulu proje faaliyetleri içinde yer alan kamu
kurumlarının proje hazırlama eğitimine katıldı.

İlimiz ile AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşarak AB
uyum sürecini hızlandıracak olan çalışmanın amacı,

AB fonlarını kullanarak projeler yapmasını sağlamak, hazırlanan bu projelerin gerek sayısal
gerekse içerik açısından gelişmesini temin etmek, kamu yönetiminde ve sivil
toplumdaki yeni gelişmeleri takip etmek ve Avrupalılık boyutunu ilimize
taşımak, proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşları ile talepleri
halinde yerel yönetim kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak,
karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak temelinde yapılacak
çalışmaları yürütmektir.

Bursa Valiliği
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ‘ne www.bursaab.gov.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 27 Ekim 2011 Saat: 1:50