BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Başkan’ın Mesajı

 

Sevgili Bursalılar,

İnsan hayatı dikkate alınmazsa yapılacak hiçbir iş amacına ulaşmaz. Yaptığımız bütün işlerde amacımız, ‘insana hizmet’tir. İnsanımızın hayat standardını, yaşam kalitesini artırıp, nitelikli bireylerin çoğalmasına katkıda bulunmak, ‘insan kaynağı’nı diri tutabilmektir. Bu bağlamda eğitimin vazgeçilmezliği bir kez daha vurgulanması gereken bir unsurdur. Çünkü bir milletin geleceği, o milletin aldığı eğitime bağlıdır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), hayat boyu öğrenme ilkeleriyle faaliyetlerini gerçekleştiren, destekleyici ve tamamlayıcı bir organizasyondur.

Şimdiye kadar binlerce vatandaşımız; sanatsal alanda beceri kazanmak, mesleki ve sosyal gelişimini sağlamak, çağın gerektirdiği bilgilerle donanmak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak ve sosyal hayata uyumu kolaylaştırmak amacıyla BUSMEK’in eğitim kervanına katılmıştır.

BUSMEK, emeğin istihdama dönüştüğünün büyük delili olmuştur.

BUSMEK, sadece istihdam alanı açmamış, aynı zamanda, birçok ev hanımının ve engelli vatandaşımızın sosyal hayatta aktif roller almasını sağlamıştır. BUSMEK tabiri caizse, bir yaşam tarzına dönüşmüştür Bursa’da…

Fiziki projelerimizi destekleyen, bilinçlilik düzeyini artıran çalışmalarla, nitelikli insan gücünü artırmaya yönelik çalışmalar sayesinde Bursa, halkımızın içinde yaşamaktan mutluluk duyduğun bir şehir olmuştur.

BUSMEK eğitim kurslarını halkımızın gösterdiği yoğun ilgiden duyduğumuz memnuniyeti özellikle belirtiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Recep ALTEPE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı