Bu branşın eğitim süresi 80 saattir.

İnsanların vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle size verdiği mesajları anlayabilmeyi kolaylaştıran eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Sözsüz mesajlar; jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas.

İstihdam Alanları: Kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda bir meslek kazanılmasına yönelik değildir.