Bu branşın eğitim süresi 64 saattir.

Bu program; muhasebe kayıtları derlenerek, beyanname ve bildirimlerin hazırlanması programıdır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar programları kullanılarak muhtasar, KDV, geçici vergi, özel tüketim, kurumlar, yıllık gelir vergisi beyannamesi ve BA-BS bildirim formlarının hazırlanması.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler muhasebe ve finans alanında; finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar, muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.