BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > Giyim Ve Üretim Teknolojisi > BİLGİSAYARLI MODELİSTLİK (ASSYST)


Bu Branşın Eğitim Süresi 128 saat‘tir.

Bu program kursiyerlere; modelistlikte kullanılan ASSYST-GERBER bilgisayar programlarını başarı ile kullanabilme ve programlar ile model çizimi yapabilme beceresi kazandırmaktadır.

Konu başlıkları: Programların tanıtımı ve kullanımının öğretilmesi, estetik ve teknik çizimler, kumaş örneklerinin scanner yardımıyla taranması, çizimlerin üzerine kumaş desenlerinin yerleştirilmesi.

İstihdam Alanları: Bu programları bitirenler giyim ve tasarım sektöründe hizmet veren tekstil kuruluşlarında, üretim atölyelerinde ve modaevlerinde çalışabilirler.