Bu branşın eğitim süresi 80 saattir.

Genel yaygınlaşan site yerleşimlerinde ihtiyaca yönelik kaliteli hizmet sağlayacak profesyonel yönetici
eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Gayrimenkul, bina, site ve toplu yapı yöneticiliği, gayrimenkul yönetimi ve yönetici kavramları,
apartman, bina, kat mülkiyeti yönetimi, ana gayrimenkulün yönetimi, yönetim planı, işletme
projesi, ortak yerler, kat maliklerinin borçları ve ana gayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk,
komşu hakları, komşuların uyması gereken konular, apartman ve site görevlisi hizmetleri hukuksal
gereklilikler ve mevzuat hakkında bilgiler, iletişim becerileri.
Programı tamamlayanların profesyonel apartman ve site yöneticisi olarak çalışabilmeleri
mümkün olabilir.