ANASAYFA > Haberler > BUSMEK TEN BİR İLK DAHA


Bu yıl ilk defa Kestel, Gürsu, Erikli kurs merkezlerimizde açılacak olan turizm otelcilik sektöründe yetişmiş personel ihtiyacına yönelik  “Bagaj Taşıyıcılığı, Kapı Görevlisi, Malzeme Taşıyıcı, Meydancı, Santralist, Kırsal Turizm Etkinlikleri “ kurs programları kayıtları devam etmektedir.

Turizm sektöründe başarılı bir personelin mesleki beceri ile donatılmış; bilgisayar teknikleri, insan ilişkileri, iletişim ve genel kültür konularında yeteneklerini geliştirmiş olması bir zorunluluktur. BUSMEK turizm otelcilik eğitim programının içeriği bu amaçla hazırlanmış olup, günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. BUSMEK turizm otelcilik eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, oteller veya tatil köylerinin çeşitli departmanlarında görev alabilirler.

KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ:

Konuklara Türkiye’nin coğrafi özelliklerini, tarihî ve doğal güzelliklerini ,

Konuklara Anadolu’nun tarih öncesi çağlarını ve Anadolu da yaşamış

uygarlıkları tanıtabilen bireydir.

SANTRALİST:

Tesisin  tüm haberleşme işlerini uluslararası standartlara ve işletme prosedürlerine uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli kişidir.

BAGAJ TAŞIYICI:

Tesis yönetiminin belirlediği prosedüre uygun olarak konukların kabulü,  gelen konuk ve bagajlarının odaya çıkarılması, çıkışlarda bagajların vasıtalara  eksiksiz olarak sevkini sağlayabilme bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli kişidir.

KAPI GÖREVLİSİ:

Tesis yönetiminin belirlediği prosedüre uygun olarak konukları karşılama, araçlarını park etme, uğurlama ve olumlu bir ilk izlenim bırakabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

MALZEME TAŞIYICI:

Konaklama tesislerinde belirlenen ihtiyaç malzemelerini ilgili birimlerden

alıp departmanlara dağıtan ve yerleştiren nitelikli kişidir.

MEYDANCI:

Kat Hizmetleri departmanında sorumluluğu altındaki bölgelerin temizliği,

hijyeni, düzenini sağlayan ve koruyan nitelikli kişidir.

“Kursiyer adaylarımız online başvuru butonundan kayıt yaptırabilirler.”

KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı

tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Yayın Tarihi: 8 Aralık 2011 Saat: 5:17