Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), hayat boyu öğrenme ilkelerine bağlı olarak sanat ve meslek eğitimlerinin yanında anne-babaların ve anne-baba adaylarının aile eğitimi konusunda daha bilinçli hale getirilmesine katkı sağlıyor.

Toplumun üstüne bina edildiği temel olan aileyi oluşturan bireyler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi sosyal hayatta iletişimsizlikten kaynaklanabilecek sorunların sıfıra yaklaştırılmasına yardımcı olacaktır. Bu anlamda paydaşlarının kent kültürü ve büyükşehir yaşamı konusunda donanımlarını artırma vizyonuyla yola çıkan BUSMEK, Aile Eğitim Kurs Programlarını sürdürüyor.

14 Haftalık eğitimin ardından Merinos Kurs Merkezi’nde verilen 3-6 Yaş Aile Eğitimi’ni tamamlayan kursiyerlerimiz katılım belgelerini alırlarken kaleme aldıkları notlarla da eğitimlerin kendileri üzerinde yarattığı etkileri anlattılar.

3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı: Okul Öncesi Yaşlar ve Ailenin Önemi, Çocuğu Dinlemek, Çocuğa Kendimizi İfade Etmek, Çocukta Olumlu Davranışlar Geliştirmek, Çocukta Olumsuz Davranışları Azaltma, Çocuğun Sosyal ve Duygusal Gelişimi, Çocuğun Zihinsel Gelişimi, Çocuğun Bedensel ve Cinsel Gelişimi, Çocuğun Özbakım Becerilerinin Gelişimi, Çocuğun Sağlığı ve Dengeli Beslenmesi, Çocuk ve İnsan Hakları, Çocuğun Okula Hazır Başlaması, Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere Duyarlılık Geliştirme temalarından oluşmaktadır.

Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2018 Saat: 4:26