ANASAYFA > Duyuru > BUSMEK’TE KURUMSAL EĞİTİMLER BAŞLADI


Değişen çağa ayak uydurmanın, çağı takip etmenin en etkin ve en temel aracının eğitim olduğunun bilincinde olan Bursa Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) kurum içi eğitim programları ile personeline donanım katmaya devam ediyor.

“Hayat Boyu Öğrenme” ilkeleri kapsamında BUSMEK personelinin mesleki ve kişisel gelişmelerinin sağlanması, gelişimlere uyum sağlamaları ve verimliliklerinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programı Merinos Yönetim Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

BUSMEK personeli, çağımızda hızla gelişen ve değişen çalışma koşullarından etkilenmemek ve uyum sürecine katkıda bulunmak adına yapılan eğitim programında iletişim, beden dili ve takım çalışması konularında eğitime tabi tutuldu.

Günümüzde değişen ve dinamizm kazanan çalışma koşulları ile karşı karşıya kalan bireyler meslek yaşantıları veya sonrasında elde ettikleri bilgileri sürekli güncellemek ve yeniden öğrenmek durumunda kalmaktadırlar.

BUSMEK, gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programları ile bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi amaçlarına, işine uyarlayabilen, bilgi üreten ve bu bilgiyi yayan toplum veya kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Yayın Tarihi: 25 Ocak 2012 Saat: 11:38