Bu branşın eğitim süresi 360 saattir.

Çocuk bakım ve oyun odası etkinlikleri programı 36-72 aylık çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak; farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kursa devam eden yetişkinlerin çocuklarının gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakımın etkinliklerle sağlanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Bedensel koordinasyon hareketler, kendini tanıyabilme, başkalarını tanıyabilme, hoşgörü, sorumluluk, estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme, dil, bilişsel alan, varlıkları algılama, nesne kavramı, problem çözebilme, öz bakım becerileri.

İstihdam Alanları: Çocuk bakım ve oyun odası etkinlikleri (3-6 yaş) programı, çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakım etkinliklerine yönelik olup, bir meslek kazandırmayı hedeflememektedir.