Bu branşın eğitim süresi 80 saattir.

Çocuk bakım ve oyun odası sosyal etkinlikleri programı 36- 72 aylık çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kursa devam eden yetişkinlerin, çocuklarının gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakımın etkinliklerle sağlanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Kendini tanıyabilme, başkalarını tanıyabilme, hoşgörü

İstihdam Alanları: Çocuk bakım ve oyun odası etkinlikleri (3-6 yaş) programı, çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakım etkinliklerine yönelik olup, bir meslek kazandırmayı hedeflememektedir.