ANASAYFA > Branşlarımız > Büro Yönetimi ve Sekreterlik > DANIŞMA GÖREVLİSİ


Bu branşın eğitim süresi 177 saattir.

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, işyerine gelen konukları karşılama, büro makinelerini kullanarak, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, günlük işleri organize etme, belge akışını takip etme, bilgi ve becerisi kazandıran eğitim programıdır.

Konu başlıkları: Kişisel bakım, iletişim süreci ve türleri, kitle iletişimi, telefonla iletişim, güzel konuşma,
beden dili ve hitabet, protokol kuralları, belge akışı.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, büro yönetimi ve sekreterlik alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, resmi ve özel kurumlarda kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler.