Bu branşın eğitim süresi 80 saattir.

Sektörün dış ticaret alanında çalışan yetişmiş ve yetişmekte olan elemanların dış ticaret sektöründeki kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun düzenlenmesi, yeniliklerin takibi konularında kendilerini yetiştirerek alanlarında uzmanlaşmak isteyenleri bilgi ve beceri ile dolduran bir programdır.

Konu Başlıkları: Para politikaları ve ticaret anlaşmaları yetkinliğine sahip olmak, dış ticaret işlemlerini yapmak, dış ticaret mevzuatı, kambiyo işlemleri fikri, sınai haklar ve tahkim ile ilgili yetkinliğe sahip olmak, dış ticaret finansmanı ve banka işlemlerini yapabilmek, dış ticarette muhasebe işlemlerini yapmak.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler muhasebe ve finans alanında; dış ticaret ile ilgili faaliyette bulunan her türdeki kurum ve kuruluşların ihracat ithalat ve gümrük işlemlerinin yürütülmesinde, firmaların dış ticaret muhasebe servislerinin sevk ve idaresinde, özel danışmanlık veya müşavirlik bürolarında, kendilerine ait dış ticaret danışmanlık ofislerinde çalışabilirler.