Bu branşın eğitim süresi 120 saattir.

Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde bir beceri şeklinde sunabilme ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarak kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Drama, tanışma ve bireysel özellikler, iletişim ve etkileşim, grup iletişimi ve etkileşimi, duyu çalışmaları ve duyular, bedene dayalı çalışmalar, materyal oyunları kendini ve başkalarını anlamanın yolları; empati, öz yönetim ve kendini gerçekleştirme, rol oyunları ve alıştırmaları.

İstihdam Alanları: Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı eğitim kademelerinde ders programlandırılabilir. Anaokullarında çocukların kişilik gelişimi için kurs program şeklinde sunulur.