ANASAYFA > Haberler > DRAMA


DRAMA
Yunan “Dran” kelimesinden türetilmiş olan ve yaratıya özgü anlamı taşıyan bir çalışmalar bütünü olan Drama, toplum tarafından bilinenin aksine bir kişisel gelişim programıdır. Drama dersine katılan kursiyerlerin duygudaşlık (empati), dikkat, sosyal yaşam, özveri ve anında karar verebilme yetisi kazanabilmek için bu programa katılımları sağlanır. Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman duygusal olabilen oyunlar yoluyla kursiyerlerin bu kazanımlara ulaşması beklenir.

Konu başlıkları,

  • Dramanın tarihçesi
  • Drama çeşitleri
  • Sosyal yaşamda dramanın yeri
  • Duydaşlık (empati)

Ders saati: 144-200 saat

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2012 Saat: 4:14