Bu branşın eğitim süresi 80 saattir.

Eğitici oyuncakların tanımı, önemi, çocuğun gelişimine etkileri ve çeşitleri hakkında bilgi edinme, eğitici oyuncak hazırlama ve uygulama becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme programıdır.

Konu Başlıkları: Oyuncağın tanımı, eğitici oyuncaklar, eğitici oyuncağı hazırlama.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler çocuk gelişimi ve eğitimi alanında, çocuklarının gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakımı etkinliklerle sağlanacaktır.