Bu branşın eğitim süresi 138 saattir.

Program; elde Antep işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç gereci işlemeye
hazırlayabilme ve Antep işi iğne tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaya yöneliktir.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, işlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları,
elde Antep işine hazırlık, elde Antep işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.
İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik
eşya, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz, el nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri vb.
yerlerde çalışabilirler