BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > El Sanatları Teknolojileri > A)Dekoratif ev Tekstili- El ve Makine Nakışları > FİRKETE OYASI


Bu Branşın Eğitim Süresi 144 saattir.

Firkete Oyası modülüyle kursiyerlere; tekniğine uygun model araştırabilme ve kullanılacak araç-gereçleri seçebilme, teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu başlıkları: İşlemeye Hazırlık, Firkete Oyası, Ütüleme, İşlemelerin Bakımı Ve Korunması.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi Alanında; Turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, Desen üretimi yapan işletmeler, Çeyiz yapan işletmeler, El Nakışı üretimi yapan atölyeler, Makine Nakışı üretimi yapan atölyeler, Moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.