BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > El Sanatları Teknolojisi > FİRKETE OYASI


Firkete Oyası modülüyle kursiyerlere; tekniğine uygun model araştırabilme ve kullanılacak araç-gereçleri seçebilme, teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları:  İşlemeye Hazırlık, Firkete Oyası, Ütüleme,  İşlemelerin Bakımı Ve Korunması

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi Alanında; Turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, Desen üretimi yapan işletmeler, Çeyiz yapan işletmeler, El Nakışı üretimi yapan atölyeler, Makine Nakışı üretimi yapan atölyeler, Moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.