Bu branşın eğitim süresi 248 saattir.

Tekniğe uygun desen ve kalıp hazırlama, kalıba desen aktarabilme, gravür baskısı yapma becerisi kazandıran eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık koyu ve ışık gölge, tasarı ilkeleri, doku, insan figürü, gravür.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler sanat tasarım alanı sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, sanat ve tasarım yapan atölyelerde, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.