BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri > HASTA KABUL İŞLEMLERİ


Bu Branşın Eğitim Süresi 280 saat‘tir.

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan ve arşivleyen kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, doküman hazırlama, sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, randevu ve konuk kabulü, problem çözme, hasta hizmetleri, tedavi hizmetleri, tıbbi arşivleme.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, hastanelerde, sağlık ocaklarında, polikliniklerde, tıbbi laboratuarlarda, tıp merkezleri vb. kurum ve kuruluşların hasta kabul birimlerinde istihdam imkanı bulabilirler.