Bu branşın eğitim süresi 8 saattir.

Hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamında; gıda ve su sektöründe (gıda üretim ve perakende iş yerleri, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri) çalışanlarına yönelik bir programdır.

Konu Başlıkları: Hijyen kurallarına uymak.

İstihdam Alanları: Kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda bir meslek kazanmasına yönelik değildir.