ANASAYFA > Branşlarımız > Sanat Ve Tasarım > HÜSNÜHAT


Bu branşın eğitim süresi 320 saat‘tir.

Nesih, sülüs, talik ve divani gibi İslam yazılarından birini veya birkaçını meşk usulü ile öğrenen ve bu yazıları temel seviyede güzel yazan kişileri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Konu Başlıkları: Hat sanatı tarihi ve hüsnühat kavramı, hat yazı çeşitleri, meşhur Türk hattatları, hüsnühat terimleri ve işaretleri, yazıya hazırlık, sülüs meşkleri, nesih meşkleri.

İstihdam Alanları: Kursiyerler, başlangıç düzeyinde olan bu programla yetinmeyip eğitimlerini tamamladıklarında, sanat ve tasarım sektöründe çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.