OKUMA-YAZMA II. KADEME

Bu Branşın Eğitim Süresi 180 saattir. Bu eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir. Belgelendirme: Kursu başarı… Devamı »

KUR’AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA

Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saattir. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uygun okuyabilme bilgi ve becerilerini kazandıran öğretim programıdır. Konu başlıkları: Harflerle ve medlerle ilgili tecvid kuralları, tenvin, nun-u sakin, idgam ile ilgili tecvid kuralları, tecvid kurallarına göre namazda okunan kısa sureler ve dualar. İstihdam Alanları: Kur’an-ı Kerim’i… Devamı »

KUR’AN-I KERİM Elif-Ba

Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saattir. Kur’an-ı Kerim harflerini ve harekelerini okuyabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim programıdır. Konu başlıkları: Kur’an Harfleri ve Harekeler, Kur’an-ı Kerim Okuma Kuralları, Namazda Okunan Dualar ve Kısa Sureler. İstihdam Alanları: Kur’an-ı Kerim’i Elif Ba Programı, kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,… Devamı »

İLK YARDIM

Bu branşın eğitim süresi 18 saattir. Hastalık ve yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu başlıkları: İlk yardım temel ilkeleri, İlk yardım İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimleri alanında çalışabilirler.  

OSMANLICA TÜRKÇESİ İMLASI

Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saat‘tir. Bu programda kursiyerlere, Türkçe asıllı kelimelerin imlası ile Osmanlıca metinleri okuyabilme, yazabilme bilgi ve beceri kazandırılır. Konu Başlıkları: Türkçe Asıllı Kelimelerin İmlası, Klişeleşmiş Kelime ve Ekler. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kültürel hayatlarını zenginleştirmekle beraber, bu alanda personele ihtiyaç duyan… Devamı »

OKUMA – YAZMA 1. KADEME

Bu Branşın Eğitim Süresi 120 saat‘tir. Temel eğitimlerini alamamış vatandaşlarımıza okur-yazarlık özelliği kazandırmak için düzenlenmiş bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Yazma alıştırmaları, okuma alıştırmaları, temel vatandaşlık bilgileri, okuma-yazma metinleri, alıştırmalar. İstihdam alanları:  Programı tamamlayarak okuma – yazma öğrenen kursiyerler, hayata katılabilecek, kendilerini ifade edebileceklerdir.

İŞARET DİLİ

Bu Branşın Eğitim Süresi 120 saat‘tir. İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili (TİD), BUSMEK kurs merkezlerinde verilmektedir. Konu Başlıkları: İşaret dili ve çevre, okul ve eğitim işaretleri, gıda ve giyim işaretleri, TİD bilgisi kavramları, duygular ve eşyalar, zaman… Devamı »

OSMANLICADA KOLAY METİNLER

Bu branşın eğitim süresi 64 saattir. Osmanlıca yazılmış kolay metinleri okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırmaya yönelik eğitim programıdır. Konu başlıkları: Harfler ve rakamların mahiyeti , kolay imla kaideleri. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlı Türkçesi ile yazılan kolay metinlerin, matbu metinlerin, son dönem… Devamı »

DİKSİYON

Bu Branşın Eğitim Süresi 40 saat‘tir. Anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarından oluşan bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Diksiyonun önemi, ses, kelime ve söz noktaları, anlatım, jest ve mimikler. İstihdam Alanları: Kursiyerlere mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.