BİLİMSEL BİTKİ ÇİZİMİ

Bu Branşın Eğitim Süresi 128 saattir. Bilimsel bitki çizimi, biyoloji, botanik, ziraat vb. bilim dallarında; daha önemli olanı vurgulayarak, ayıklayıp yalınlaştırarak ve gerçeklik duygusunu kaybetmeden abartarak yapılan illüstrasyonlardır. Eğitim programında bilimsel bitki çizimi bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Konu başlıkları: Bilimsel illüstrasyon hakkında genel bilgi, amacı… Devamı »

CAM EL DEKORCU (CAM VİTRAY)

Bu branşın eğitim süresi 280 saattir. Elde desen hazırlayan, cam kesebilen, emaye, soğuk, kompresörle boya, eskitme ile cam süslenmesi becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu başlıkları: Nokta ve Çizgi, Geometrik Çizimler, Cam Kesimi 1, Elde Desen Hazırlama, Emaye Boya El Dekoru, Eskitme, Çatlatma Tekniği Ultraviole Yapıştırma,… Devamı »

SULU BOYA RESİM

Bu branşın eğitim süresi 300 saattir. Sulu Boya Resim öncesi işlemlerini hazırlama, resim kağıdına aktarma, sulu boya tekniğini uygulama bilgi ve becerisini kazandırmaya yönelik eğitim programıdır. Konu başlıkları: Nokta ve Çizgi, Açık, Koyu, Işık ve Gölge, Perspektif, Tasarı İlkeleri, Renk, Doku, Strüktür, Sulu Boya Tekniği İstihdam… Devamı »

BOYACI-ÇİNİ İŞLEMECİ

Bu branşın eğitim süresi 312 saat‘tir. Tahrirleme işlemi yapılmış olan farklı çini formlar üzerinde, sır altı tekniğinde boyama işlemleri ile sırlama pişirimlerini yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, renk, geometrik çizimler, tabak boyama, pano desenini boyama, dik formları boyama, çini sırlama ve… Devamı »

FİLOGRAFİ TEKNİĞİ

Bu Branşın Eğitim Süresi 120 saat‘tir. Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik bir görünüm kazandırılması işlemidir. Belli örgü teknikleri kullanılarak, hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler, çizgi film karakterleri vb. görsel unsurlar panolar haline getirilmektedir. Program, bu tekniği başarıyla uygulayabilen bireyleri yetiştirmeyi hedefler. Konu Başlıkları: Malzemelerin tanınması,… Devamı »

HÜSNÜHAT

Bu branşın eğitim süresi 320 saat‘tir. Nesih, sülüs, talik ve divani gibi İslam yazılarından birini veya birkaçını meşk usulü ile öğrenen ve bu yazıları temel seviyede güzel yazan kişileri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Konu Başlıkları: Hat sanatı tarihi ve hüsnühat kavramı, hat yazı çeşitleri, meşhur Türk hattatları,… Devamı »

TEZHİP

Bu Branşın Eğitim Süresi 504 saat‘tir. El yazması eserleri, hüsnü hat levha ve albümlerini altın yaldız ve boya ile süsleyerek bu sanatı temel seviyede başarı ile uygulayabilen kişilerin yetiştirildiği bir programdır. Konu Başlıkları: Geleneksel desen, basit tırnaklı ve gelişmiş yaprak motifleri, kır çiçekleri motifleri, hatayi motifler, ağaç ve… Devamı »

MİNYATÜR

Bu Branşın Eğitim Süresi 784 saat‘tir. Geleneksel desenleri çizebilen, desenlerle kompozisyonlar oluşturup süslemeler yaparak minyatür sanatını temel seviyede uygulayabilen kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Konu Başlıkları: Doku, nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, renk, tasarı ilkeleri, renk, geleneksel desen, basit motif çizimleri, kır çiçekleri, ağaç, hayvan,… Devamı »

EBRU

Bu branşın eğitim süresi 152 saattir. Kitre ile yoğunluğu artırılmış su üzerine özel fırçalarla, özel olarak hazırlanmış boyaları serpebilen, teknede meydana gelen damlacıkları şekillendirerek desen oluşturabilen ve bunu kağıda aktarabilen kişilerin yetiştirildiği eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Geleneksel Türk süsleme sanatları, renk, ebru boyamaya hazırlık, ebru boyama…. Devamı »

GUAJ BOYA RESİM

Bu Branşın Eğitim Süresi 300 saat‘tir. Kursiyere; resim öncesi işlemlerini hazırlama, tasarlanmış olan resmi, çalışma sayfalarına aktarma ve guaj boya tekniğini uygulama becerisinin kazandırıldığı bir programdır. Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık- koyu ve ışık- gölge ile çalışma, perspektif, tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, guaj boya tekniği…. Devamı »

YAĞLI BOYA RESİM

Bu Branşın Eğitim Süresi 300 saat‘tir. Yağlı boya resim öncesi işlemlerini hazırlama, resmi tuvale aktarma ve yağlı boya tekniğini uygulama bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. Konu başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, genel tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, yağlı… Devamı »

RESİM SANAT EĞİTİMİ

Bu Branşın Eğitim Süresi 368 saat‘tir. Program ile kursiyere; desene uygun hazırlık yapabilme, teknikleri uygulayabilme ve renklendirerek resim uygulamaları yapabilme becerisi kazandırılır. Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, basit geometrik formlar, cansız modeller, tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, insan figürü detayları,… Devamı »