ANASAYFA > Branşlarımız > Kişisel Gelişim > KUR’AN-I KERİM Elif-Ba


Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saattir.

Kur’an-ı Kerim harflerini ve harekelerini okuyabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim programıdır.

Konu başlıkları: Kur’an Harfleri ve Harekeler, Kur’an-ı Kerim Okuma Kuralları, Namazda Okunan Dualar ve Kısa Sureler.

İstihdam Alanları: Kur’an-ı Kerim’i Elif Ba Programı, kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.