ANASAYFA > Branşlarımız > Kişisel Gelişim > KUR’AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA


Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saattir.

Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uygun okuyabilme bilgi ve becerilerini kazandıran öğretim programıdır.

Konu başlıkları: Harflerle ve medlerle ilgili tecvid kuralları, tenvin, nun-u sakin, idgam ile ilgili tecvid
kuralları, tecvid kurallarına göre namazda okunan kısa sureler ve dualar.

İstihdam Alanları: Kur’an-ı Kerim’i Tecvidli Okuma Programı, kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.