Bu branşın eğitim süresi 32 saattir.

Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişiklik gereksinimlerini ortaya çıkarıp yönetim becerilerini en üst düzeye taşıyıp vizyon geliştirebilme olarak tarif edilen liderlik bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Yönetim bilimi, yönetme, iletişim yönetimi, liderlik ve problem çözme.

İstihdam Alanları: Bu eğitim programı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olmaktadır.