BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > El Sanatları Teknolojileri > A)Dekoratif ev Tekstili- El ve Makine Nakışları > MAKİNEDE BEYAZ İŞ


Bu Branşın Eğitim Süresi 248 saat‘tir.

Kursiyerlere, iş tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, beyaz iş tekniğini uygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, desen tasarımları ve panosu, beyaz iş, işlemelerin bakımı ve kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan atölyelerde ve modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.