Bu branşın eğitim süresi 176 saattir.

Modele uygun hazırlık yapma, ip uzunluğunu hesaplayabilme, düğüm tekniklerini uygulayan ve süsleyerek
ürün haline dönüştürebilme programıdır.
Konu Başlıkları: Tasarı ilkeleri, makrome temel düğüm teknikleri-1, makrome temel düğüm teknikleri-2,
makrome çanta, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe,
küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyeler, kendi iş yerinde veya evinde vb.
yerlerde çalışabilirler.