Bu branşın eğitim süresi 136 saattir.

Modele uygun hazırlık yapan, ip uzunluğunu hesaplayan, düğüm tekniklerini uygulayan ve süsleyerek
nazarlığı bitirebilen kişidir.
Konu Başlıkları: Tasarı İlkeleri, makrome temel düğüm teknikleri-1, makrome temel düğüm teknikleri-2,
makrome nazarlık, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe,
küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, ev aksesuarı yapan atölyeler, turistik ve hediyelik eşya üretimi
yapan işletmeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.