Bu branşın süresi 392 saattir.

Modele uygun araç-gereç seçen, ip uzunluğunu hesaplayan, düğüm tekniklerini uygulayan ve süsleyerek
ürün çeşitlerini yapabilen kişidir.
Konu Başlıkları: Tasarı İlkeleri, makrome temel düğüm teknikleri-1, makrome temel düğüm teknikleri-2,
makrome nazarlık, makrome çanta, makrome gazetelik, makrome abajur, makrome sarkaç, el sanatları
ürünlerinin bakımı ve korunması.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe;
küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, ev aksesuarı
yapan atölyeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.