BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > Yabancı Dil Eğitimi > MESLEKİ ALMANCA (Konaklama ve Seyahat)


Konaklama ve Seyahat  hizmetleri mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırır.

Konu Başlıkları: Konaklama sürecinde ihtiyaç duyulan konu ve alanlarda, konuşma okuma ve yazma.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; bu alana yönelik faaliyet gösteren işletmelerde resepsiyonist ve teşrifatçı olarak çalışabilirler.