BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > Yabancı Dil Eğitimi > MESLEKİ İNGİLİZCE (KONAKLAMA-SEYAHAT)


Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saat‘tir.

Mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak İngilizcede dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir programdır. Programa katılacak kursiyerlerde, İngilizce Seviye A-2 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Konaklama sürecinde ihtiyaç duyulan konu ve alanlarda, konuşma okuma ve yazma.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; bu alana yönelik faaliyet gösteren işletmelerde resepsiyonist ve teşrifatçı olarak çalışabilirler.