Bu branşın eğitim süresi 32 saattir.

Bu program ile kursiyer, bu modül ile uygun ortam sağlandığında model uçak planı hazırlanıp, model uçak kanat, yükseliş ve dönüş dümenini hazırlayarak model uçağı yapabilecek bilgi ve becerisi kazandırılacaktır.

Konu Başlıkları: Thk, Faı (Uluslar Arası Havacılık Federasyonu ), serbest model uçak, model planı, kanat yapımı, yükseliş ve dönüş dümeni, gövde yapımı, model uçağın kaplanması, model uçak montajı, uçuş ayarları ve modelin uçurulması.

İstihdam Alanları: THK şubeleri, MEB’ e bağlı okullar, Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmeler, hobi uğraş evleri, model uçak malzemeleri üretimi yapan işletmeler, sportif havacılık çalışmaları yapan işletmeler, FAI kapsamında amatör sportif havacılık dalında yarışma organizasyonları yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.