Bu branşın eğitim süresi 80 saattir.

Programı bitiren bireyin, ETA SQL paket programını kurması ve ayarlarını yapması, ETA SQL stok, cari,
kasa, banka, çek-senet, sipariş, irsaliye, fatura modülüne ait işlemleri yapması, ETA SQL muhasebe ve
bordro modülüne ait işlemleri yapması, ETA SQL işletme defteri modülüne ait işlemleri, yedekleme ve
geri yükleme işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
Konu Başlıkları: ETA SQL program kurulumu, ETA SQL ön muhasebe, ETA SQL muhasebe ve bordro, ETA
SQL işletme defteri ve yedekleme.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler muhasebe ve finansman alanında;
finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyetleri olan her türdeki kurum ve kuruluşlar, muhasebe,
muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri
vb. yerlerde çalışabilirler.