ANASAYFA > Branşlarımız > Muhasebe ve Finansman > MUHASEBEDE SQL TABANLI PROGRAM KULLANMA – ETA SQL GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ (ETA)


Bu branşın eğitim süresi 80 saattir.

Programı bitiren bireyin, ETA SQL paket programını kurması ve ayarlarını yapması, ETA SQL stok, cari,
kasa, banka, çek-senet, sipariş, irsaliye, fatura modülüne ait işlemleri yapması, ETA SQL muhasebe ve
bordro modülüne ait işlemleri yapması, ETA SQL işletme defteri modülüne ait işlemleri, yedekleme ve
geri yükleme işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
Konu Başlıkları: ETA SQL program kurulumu, ETA SQL ön muhasebe, ETA SQL muhasebe ve bordro, ETA
SQL işletme defteri ve yedekleme.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler muhasebe ve finansman alanında;
finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyetleri olan her türdeki kurum ve kuruluşlar, muhasebe,
muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri
vb. yerlerde çalışabilirler.