ANASAYFA > Branşlarımız > Muhasebe ve Finansman > MUHASEBEDE VERİ TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ (ZİRVE)


Bu branşın eğitim süresi 70 saattir.

Programı bitiren bireyin, SQL server ve paket programı kurabilmesi, ön muhasebe işlemleri yapabilmesi,
muhasebe ve entegrasyon işlemleri yapabilmesi, amaçlanmaktadır.
Konu Başlıkları: SQL server ve paket program kurulumu, şirket işlemleri, paket programda ön muhasebe
işlemlerine hazırlık, paket programda muhasebe ve entegrasyon işlemleri.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler muhasebe ve finansman alanında;
finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyetleri olan her türdeki kurum ve kuruluşlar, muhasebe,
muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri
vb. yerlerde çalışabilirler.