Bu branşın eğitim süresi 70 saattir.

Programı bitiren bireyin, SQL server ve paket programı kurabilmesi, ön muhasebe işlemleri yapabilmesi,
muhasebe ve entegrasyon işlemleri yapabilmesi, amaçlanmaktadır.
Konu Başlıkları: SQL server ve paket program kurulumu, şirket işlemleri, paket programda ön muhasebe
işlemlerine hazırlık, paket programda muhasebe ve entegrasyon işlemleri.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler muhasebe ve finansman alanında;
finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyetleri olan her türdeki kurum ve kuruluşlar, muhasebe,
muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri
vb. yerlerde çalışabilirler.