BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > Müzik ve Gösteri Sanatları > NEY EĞİTİMİ


Türk Musikisinin ana enstrümanlarından dini,ahlaki ve tasavvufi bir değer taşıyan neyi kendi tavır , teknik ve etiğine uygun olarak icra ettirmeyi amaçlayan eğitim programıdır.

Konu başlıkları: Neyi Tanıma ve Bakımı, Müziğin Temel Öğeleri, Ney Üflemede Oturuş, tutuş ve Neyden Ses Çıkarma Tekniği, Ilık ve Orta Şiddetle Üfleme İle Elde Edilen Sesler, Soğuk ve Şiddetli Üfleme İle Elde Edilen Sesler, Hafif ve Sıcak Üfleme İle Elde Edilen Sesler, Türk Musikisinde Usuller, Dörtlü ve Beşli seyirler, Türk Musikisi Basit Makamları, Türk Musikisi Göçürülmüş Makamları, Türk Musikisi Bileşik Makamları, Ney Taksimi ve Traspozisyon

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Müzik ve Gösteri Sanatları alanında; Organizasyonlar,musiki dernekleri,vakıfları ve şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

474 saattir.