BUSMEK | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları > Branşlarımız > Kişisel Gelişim > OSMANLICADA KOLAY METİNLER


Osmanlıca yazılmış kolay metinleri okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırmaya yönelik eğitim programıdır.

Konu başlıkları: Harfler ve Rakamların Mahiyeti , Kolay İmla Kaideleri

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlı Türkçesi ile yazılan kolay metinlerin, matbu metinlerin, son dönem Osmanlı gazete ve dergilerinin günümüz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.

Ders Saati: 64 Saat