Bu Branşın Eğitim Süresi 96 saattir.

Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin imlâsı ile Osmanlıcaya giren Arapça-Farsça kelimeleri okuyabilme yazabilme
bilgi ve becerileri kazandırır.

Konu başlıkları: Arapça Asıllı Kelimelerin İmlası, Arapça Kelimelerde mahiyet, Arapça ve Farsça Tamlamalar.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlıca kayıtların tutulduğu tapu kayıtları, vergi sicilleri, nüfus kayıtları ve evrağın günümüz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.