Bu Branşın Eğitim Süresi 96 saattir.

Osmanlı hat çeşitlerini öğrenerek arşiv belgelerini ve edebi metinleri okuyacak bilgi ve becerilerini kazandıran programdır.

Konu başlıkları: Osmanlıca belgeler, Osmanlı Devlet Yazışmaları ve Edebi Metinler.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlı arşiv belgelerini ve Osmanlı kroniklerini okuyabilecek seviyeye gelecektir.