Bu branşın eğitim süresi 88 saattir.

Bu program; İş yerlerinde çalışan personelin özlük işlemleri, iş sözleşmeleri vb. konularını bilme, ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını gerçekleştirebilme, bordro paket programlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Personel özlük işlemleri, iş sözleşmeleri, yasal bildirimler ve e- bildirge ve işveren teşvikleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, primler ve ikramiyeler, ücret ve ücret bordrosu uygulamaları, paket programda bordro uygulamaları.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar şirketlerin personel işleri ya da insan kaynakları birimlerinde istihdam imkânı bulabilirler.