Bu branşın eğitim süresi 256 saattir.

Sır üstü dekorlama mesleğinin gerektirdiği form yapısına ve tekniğine uygun desen hazırlama, farklı tekniklerde sır üstü dekor uygulama, dekor pişirimi yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimin verildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu ve ışık-gölge, tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, geometrik çizimler, görünüş çıkarma, basit geometrik formlar, cansız modelden çizimler, tors, çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka yöntemi, seramik ve camda pişirim, sünger dekoru (1-2), ıstampa dekoru (1-2).

İstidam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, seramik ve cam sektöründe; çini atölyeleri, seramik ve cam atölyeleri seramik ve cam fabrikaları, kendi iş yerlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.