Bu branşın eğitim süresi 401 saattir.

Seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, sırlı ve sırsız pişirim tekniklerine uygun
olarak ürün ortaya koyabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme,
dekorlama, sır hazırlama, sırlama ve pişirim, pano tasarımı yapma ve şekillendirme.
İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; cam sektöründe, turistik ve hediyelik eşya yapan işletmelerde,
seramik fabrika ve atölyelerinde çalışabilir, kendi ev ve atölyelerinde üretim yaparak gelir elde
edebilirler.