Bu branşın eğitim süresi 120 saattir.

Genel siber dünya ile alakalı kişilere belirli bir farkındalık kazandırmak ve günümüzde bilişim sektörünün temel öğelerinden biri olan siber güvenlik konusunda deneyimli kişiler yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Konu başlıkları: Siber uzay, siber güvenliğin tarihçesi, siber güvenlik hukuku, ağ temelleri, siber atak, sosyal mühendislik uygulamaları.

İstihdam alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; siber güvenlik konusundaki kavramları ifade edebilir.
Siber uzayda da karşılaşılan tehditlere karşı önlem alır, bilgisayar suçları ve ağ güvenliği konularındaki
temel bilgilere sahip olur. Siber güvenlik konusunda aldığı temel eğitim ile bu alandaki firmalarda veya
herhangi bir firmanın güvenlik birimlerinde teknik personel olarak istihdam edilebilirler.

Yayın Tarihi: 4 Aralık 2018 Saat: 9:34