Bu branşın eğitim süresi 80 saattir.

İş yaşamında etik kurallar çerçevesinde sosyal medyanın gücünü kullanarak marka tanıtımı yapmayı sağlar.

Konu başlıkları: Sosyal medyanın önemi, sosyal medyanın avantajları, sosyal medyada başarılı olmanın
yolları.

İstihdam Alanları: Bu programı bitiren birey sosyal medyanın önemini kavrar, sosyal medyanın avantajlarını
kullanır ve kendi markasını tanıtabileceği gibi firmalarda sosyal medya uzmanı olarak çalışabilir.

 

Yayın Tarihi: 4 Aralık 2018 Saat: 9:46