ANASAYFA > Branşlarımız > Yiyecek İçecek Hizmetleri > SÜTLÜ TATLILAR HAZIRLAMA


Bu branşın eğitim süresi 8 saattir.

Öğrencilere; tekniğine ve ürünün özelliğine uygun olarak ocak üzerinde, fırında veya dondurarak sütlü tatlılar hazırlayabilme bilgi ve becerisinin temel düzeyde verildiği kısa süreli bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Ocak üstünde yapılan sütlü tatlılar, fırında yapılan sütlü tatlılar, dondurarak yapılan sütlü tatlılar.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.